top of page

Aví Legal

En cumpliment de la llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), a continuació s' indican les dades generals d'aquesta web.

GRAN VIA PARC, S.L. Carrer Mandoni, 11 08004 Barcelona
CIF: B65034225 Telèfon: 93 296 40 02 
E-mail: info@granviaparc.com
Web: http://www.granviaparc.com

Inscrita en el registre mercantil de Barcelona en el Tom 30897, Foli 0148, Fulla/Dup B130426

Tots els drets de la propietat industrial o intel·lectual d'aquesta pàgina web i dels seus continguts (fotos, textos, disenys,...) pertanyen a GRAN VIA PARC, S.L. o, en el seu cas, a terceres persones. L' usuari pot consultar i utilitzar tots els continguts de la mateixa, exclusivamnt per us personal, quedant expressament prohibida la seva difusió en qualsevol mitjà i per a qualsevol fi sense el consentiment exprés del seu propietari. GRAN VIA PARC, S.L. i les persones que hagessin intervingut en la creació d'aquesta web, compleixen en tot moment amb el que està previst en la legislació vigent a l'efecte i en especial, a la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. GRAN VIA PARC, S.L.. es reserva el dret a iniciar quantes accions legals estiguin al seu abast per perseguir a aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que incumpleixin les anteriors condicions o utilitzen indegudament els continguts d'aquesta página web o qualsevol informació que en aquesta pugues aparèixer.

 

Política de privacitat

En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el usuario puede en todo momento ejercitar los derechos que le confiere la ley de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos en los términos previstos en la referida Ley. Los datos facilitados por los usuarios serán empleados únicamente para las finalidades descritas en el propio formulario y determinadas por cada usuario.

Nota legal Formulari - Tractament de dades de l'usuari

GRAN VIA PARC, S.L., l'informa que les dades facilitades por Ud. queden incorporades a un ficher, titularidad de GRAN VIA PARC, S.L., debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, y que contará con todas las medidas de seguridad, necesarias y exigidas por la normativa vigente en materia de Protección de Datos para evitar así cualquier alteración, pérdida, mal uso, o acceso no autorizado a estos datos. Dichos datos, serán utilizados para facilitarle información sobre nuestro centro, y en ningún caso serán cedidos a terceras personas sin autorización expresa de los titulares dels mateixos. L'usuari podrà exercitar els seus dret d'accès, rectificació, cancelació i oposició, dirigint-se per escrit a: GRAN VIA PARC, S.L., responsable del fitxer, ubicada al Carrer Mandoni, 11 - 08004, Barcelona.

bottom of page